Cesta k úplnému pochopení E-koruny

Mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto , že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Pro všechny analytiky ,pro všechny lidi je absolutně nezbytné , aby do okruhu svých pojmů zařadili pojem globální monetární politika. Bez globální monetární politiky nedokážete přesně pochopit řídící procesy. Vždy se budete utápět v kaleidoskopu. Dříve byla nutná všeobecná základní gramotnost, znalost čtení ,psaní a počítání. Dnes jsou pro všechny lidi nezbytnou potřebou k získání svobody znalosti a uvědomění o tom, že peníze jsou to co dělají, ne jak vypadají a že nejsou vázané na žádnou formu. Peníze definujeme podle formy ne podle funkce.

Jak vznikají nyní všechny nové peníze ?

Emise nových peněz se však podle ekonoma a odborníka ČNB J. Jílka (Finance v globální ekonomice I – Peníze a platební styk, str. 52) děje pěti způsoby:
  1. poskytováním úvěrů nebankovním jednotkám (úvěrová emise),
  2. úročením vkladů a jiných závazků bank vůči nebankovním jednotkám,
  3. koupí majetku a služeb bankou od nebankovních jednotek,
  4. výplatou platů a odměn zaměstnancům a členům statutárních orgánů banky, nebo
  5. převodem nepeněžních závazků a kapitálů na peněžní závazky banky, například výplatou dividend a tantiém nebankovním akcionářům banky.